De Moedige Bijter ZONHOVEN v.z.w.

Onze vereniging

Regelementen

Hoe is onze vereniging ontstaan.

In de loop van het jaar 1971 staken enkele hondenliefhebbers de koppen bij elkaar om op het grondgebied Zonhoven een nieuwe hondenclub met Duitse herdershonden te beginnen. Een terrein werd gehuurd, een bestuur samengesteld met als eerste voorzitter de heer Evers Alfons, thans nog steeds lid van D.M.B.

Een aanvraag voor aansluiting bij de VVDH (Koninklijke Vereniging voor Duitse Herdershonden v.z.w.) werd gedaan en in een brief gedateerd op 20.02.1972 werd D.M.B.-Zonhoven door het hoofdbestuur als kringgroep 11 van de VVDH erkend.

Waar D.M.B. de eerste jaren de nadruk legde op de africhting, werd in 1977 de eerste tentoonstelling met veel succes (211 inschrijvingen) ingericht. Van dan af werd zowel aandacht besteed aan africhting als aan schoonheid.

In 1979 werd D.M.B. vzw en verschenen de statuten in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad. Tevens werd dat jaar een grotere kantine gebouwd.

In juni 1988 kreeg het bestuur de droeve tijding dat de kringgroep haar terrein aan de Langsteeg (thans Senator Alfons Jeurissen laan) zou moeten ontruimen om plaats te maken voor de aanleg van een nieuw industrieterrein. Na een goed overleg met de gemeente Zonhoven kreeg de kringgroep een terrein aan de Industrieweg te Zonhoven en werd onze vroegere kantine door de gemeentediensten afgebroken en op het nieuwe terrein terug opgebouwd. Door de werkkracht van alle leden werd de binnenafwerking van de kantine binnen een zeer korte tijd uitgevoerd.
Er werd zelfs nog een keuken, een bergplaats en een secretariaat aan toe gevoegd. Dit alles gebeurde mede door de financiŽle steun van een van de leden die zo goed was ons het nodige geld te lenen waarvoor wij hem nog steeds dankbaar zijn.
Het gewone leven kon terug herbeginnen.

Het terrein dat in de bufferzone tussen het industrieterrein en het natuurgebied "De Teut" lag werd in 2006 ingekleurd als recreatiezone.

In haar bestaan heeft D.M.B. reeds tal van grote manifestaties ingericht:

  • 6 zeer geslaagde tentoonstellingen
  • 3 x de Vlaamse Winner
  • 1 x de Belgische Siegerschau
  • 1 x het VVDH-Africhtingskampioenschap
  • 2 x het Limburgs kampioenschap

Verder hebben we reeds meer dan 27 jaar elk jaar een UV-proef, door de meesten welbekend, regelmatig een aankeuring, elk jaar een africhtingswedstrijd en elk jaar een wandeldag.